Pārdaugavas bērnu un jauniešu centrs “Altona” projekta “Izzini, izjūti, izdari, izaudz “Altonā”” ietvaros organizē nodarbību ciklu
 IZSPĒLĒ AR LEGO – Lego sižetu trešdienas”.

Jauniešu atbalsta projekts “Izzini, izjūti, izdari, izaudz “Altonā””

Cikla ietvaros notiek 7 lekcijas un praktiskas nodarbības, kuru laikā jaunieši ar Lego konstruktora kluču palīdzību rada īsu video sižetu par savām izjūtām šajā pasaulē ar mērķi mazināt psihoemocionālās veselības riskus un izteikt savas sajūtas ar spēļu terapijas palīdzību, sekmēt aktīvu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, apgūt digitālās prasmes, tādējādi veicinot sagatavotību turpmākam mācībām un darba tirgum. Sižetiskajā spēlē ar Lego kluču izmantošanu notiek aktīva darbošanās un dod iespēju jaunietim izspēlēt savus sasprindzinājumus, agresīvās tendences, nepārliecinātību un bailes. Izspēlējot savas izjūtas, jaunietis tās atklāj pats sev, mācoties tās apzināties un kontrolēt, apgūst jaunus uzvedības veidus, kas atvieglo viņa ikdienu. Sagatavotais video sižets var kalpot kā materiāls citiem jauniešiem. Savukārt fotografēšana, filmēšana un video montāža – nozīmīgas prasmes jauniešiem, lai, atbilstoši mūsdienu trendiem, veidotu kvalitatīvu sociālo tīklu saturu. Pieaugot pasaules digitalizācijai, šī ir viena no prasmēm, kas būs aktuāla un pieprasīta darba tirgū. Līdz ar to jauniešiem apgūstot šīs jomas pamatus paveras iespējas potenciālai profesijai nākotnē. 

06.oktobris – lekcija par Lego konstruēšanas  pamatprincipiem un scenārija veidošanu, prakse sižeta izstrādei – lekcijā tiek dots ieskats scenārija veidošanā un sižeta izstrādē. Praktiskajā darbā dalībnieki rada sava video darba sižetu un tā scenāriju. 

24.novembris, 01. un 08.decembris – Lego būvniecība, vides veidošana ar Lego, foto fiksācijas – Tiek veikta Lego vides būvniecība atbilstoši sižetam pa posmiem, kā arī katra posma fotofiksācijas. 

15.decembris – praktiskā nodarbība par iegūto foto kadru apstrādi, video izveidošanu – nodarbībā tiek apgūta video montāžas teorija un tiek veikta iepriekš uzņemto  fotogrāfiju apstrāde un video montāža 

22.decembris – praktiskā nodarbība par skaņas montāžu video materiālam – nodarbībā tiek apgūta teorija par skaņas montāžu video un tiek izveidots pilnvērtīgs video.

29.decembris – Video darba prezentācijas – katrs dalībnieks prezentē savu izstrādāto  Lego video sižetu. 

Piesaki savu dalību nodarbībām, zvanot/sūtot ziņu vai rakstot Whatsapp 26100777, rakstot e-pastu uz projektsjauniesiem@gmail.com  vai kā savādāk paziņojot par savu vēlmi piedalīties aktivitātēs. Vietu skaits ir ierobežots!  


Visos pasākumos tiks fotografēts un filmēts publicitātes nolūkos.


Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021. – 2023.gadam finansējuma ietvaros. 

Visa informācija par projektu atrodama ŠEIT.