Pārdaugavas bērnu un jauniešu centrs “Altona” projekta “Izzini, izjūti, izdari, izaudz “Altonā”” ietvaros organizē nodarbību ciklu “IZSPORTOJIES KOPĀ! – Sporta spēles”.

Jauniešu atbalsta projekts “Izzini, izjūti, izdari, izaudz “Altonā””

5 nodarbību cikls, kura ietvaros piedāvājam jauniešiem piedāvājām dažādas sporta spēles – volejbolu, basketbolu, futbolu, handbolu, badmintonu ar mērķi mazināt psihoemocionālās un mentālās veselības riskus, nodarbināt visas muskuļu grupas, trenēt un nostiprināt sirds un asinsvadu sistēmu, samazināt trauksmi un stabilizēt veģetatīvo nervu sistēmu.

Gan ikdienas dzīvē, gan vairākos pētījumos tiek uzsvērta sporta un fizisko nodarbju nozīme. Iesaistīšanās sportā un fiziskās nodarbēs uzlabo emocionālo un fizisko pašsajūtu, sniedz iespēju satikt jaunus cilvēkus un veidot attiecības. Jauniešu un bērnu iesaistīšanās papildus veicina normu, vērtību un prasmju apgūšanu. Sportam var būt arī galvenā kolektīvās identificēšanās loma.

Sporta spēles ir gan metode, gan līdzeklis, gan kustību darbības organizācijas forma. Sporta spēles ļauj atrisināt daudzus fiziskās audzināšanas uzdevumus, tai ir zināmas priekšrocības, salīdzinot ar citām metodēm. Sporta spēlēm raksturīgas šādas īpatnības:

1. Sporta spēles regulē zināmi noteikumi, kas nosaka to audzinošo vērtību;

2. Sporta spēles rada emocionālu pacēlumu, pat palielina dalībnieku interesi un aktivitāti;

3. Sporta spēles parasti ir kolektīvas un to dalībniekiem nākas personīgas intereses pakļaut kolektīva interesēm;

4. Sporta spēlēs kustību uzdevumu daudzveidība un to negaidīta rašanās patstāvīgi mainīgos apstākļos pilnveido orientēšanos un jaunrades spējas;

5. Samērā patstāvīga lēmumu pieņemšana, risinot kustību uzdevumus, pilnveido morālas un garīgas īpašības;

6. Sporta spēlēm piemīt sacensību faktors – savu spēju un personības apliecināšanas un veidošanas faktors;

7. Sporta spēles ir darbību komplekss ar vienotu uzdevumu un galamērķi.

24.augustā – Badmintons – Iesildīšanās – organisma sagatavošana slodzei. Noteikumu atkārtošana. Sporta spēle. Nobeigums – stiepšanās. Kustību prasmju veidošanos sekmējošā -metode vērsta uz sporta veidu vingrojumu un vingrinājumu tehnikas apgūšanu, t. i., to kustību prasmju apgūšanu, kuras raksturīgas izvēlētajai sporta spēlei.

07.septembrī – Futbols – Iesildīšanās – organisma sagatavošana slodzei. Noteikumu atkārtošana. Sporta spēle. Nobeigums – stiepšanās. Kustību prasmju veidošanos sekmējošā -metode vērsta uz sporta veidu vingrojumu un vingrinājumu tehnikas apgūšanu, t. i., to kustību prasmju apgūšanu, kuras raksturīgas izvēlētajai sporta spēlei.

14.septembrī – Basketbols – Iesildīšanās – organisma sagatavošana slodzei. Noteikumu atkārtošana. Sporta spēle. Nobeigums – stiepšanās. Kustību prasmju veidošanos sekmējošā -metode vērsta uz sporta veidu vingrojumu un vingrinājumu tehnikas apgūšanu, t. i., to kustību prasmju apgūšanu, kuras raksturīgas izvēlētajai sporta spēlei.

05.oktobrī – Volejbols – Iesildīšanās – organisma sagatavošana slodzei. Noteikumu atkārtošana. Sporta spēle. Nobeigums – stiepšanās. Kustību prasmju veidošanos sekmējošā -metode vērsta uz sporta veidu vingrojumu un vingrinājumu tehnikas apgūšanu, t. i., to kustību prasmju apgūšanu, kuras raksturīgas izvēlētajai sporta spēlei.

09.novembrī – Handbols – Iesildīšanās – organisma sagatavošana slodzei. Noteikumu atkārtošana. Sporta spēle. Nobeigums – stiepšanās. Kustību prasmju veidošanos sekmējošā -metode vērsta uz sporta veidu vingrojumu un vingrinājumu tehnikas apgūšanu, t. i., to kustību prasmju apgūšanu, kuras raksturīgas izvēlētajai sporta spēlei.

Visos pasākumos tiks fotografēts un filmēts publicitātes nolūkos.


Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021. – 2023.gadam finansējuma ietvaros. 

Visa informācija par projektu atrodama ŠEIT.