Pilsoniskās līdzdalības un savstarpējās sadarbības attīstības projekta “Mācies, dari, dalies!” īstenošanas pamatmērķis ir sekmēt Zolitūdes apkaimes iedzīvotāju, kā arī Pārdaugavas bērnu un jauniešu centra “Altona” audzēkņu un viņu ģimenes locekļu līdzdalību, sadarbību, iniciatīvu un pilsonisko aktivitāti, sniedzot atbalstu un iedrošinājumu jaunu prasmju apguvē.

Projektā ir paredzēts aktivitātēs iesaistīt apkaimes iedzīvotājus jebkurā vecumposmā, galveno akcentu liekot uz ģimenēm, kuras kā savu dzīves vietu ir izvēlējušies Zolitūdi. Caur savstarpēju paaudžu (vecvecāki – vecāki – bērni), sociālā stāvokļa un tautības dalībnieku sadarbību, kopā mācoties, darot un daloties, radošajās nodarbībās projekta dalībnieki apgūs jaunas prasmes, radot noderīgas lietas, kas sniegs gandarījumu par paveikto, cels pašvērtējumu, bet dalīšanās dāvās prieku līdzcilvēkiem.

Projekta gaitā tiks realizētas daudzveidīgas radošās darbnīcas un izveidota sadarbība ar biedrību “Steidzīgo bērnu Fejas”. Dalībnieku radītie darbi sniegs prieku un atbalstu priekšlaicīgi dzimušajiem bērniem un viņu vecākiem.

Projektā īstenoto aktivitāšu kopums stiprinās dalībnieku socializēšanos un integrāciju, valsts valodas lietojumu un piederību Latvijas kultūrtelpai – vietai, kurā es kā cilvēks varu realizēties – mācoties, darot un daloties – daloties savās zināšanās, savā veikumā, savā klātesamībā. Dalībnieki apgūs prasmes un idejas, lai lietderīgi pavadītu brīvo laiku kopā ar saviem ģimenes locekļiem un draugiem.

Projektu realizācijā gūtā pieredze ir apstiprinājusi Pārdaugavas BJC “Altona” kā stipru un vienotu komandu, kuras spēks ir iemācīt, darīt un dalīties, iedvesmojot projekta dalībniekus būt aktīviem sabiedrības locekļiem un iesaistīties norisēs, kas veicinātu savas apkaimes, pilsētas un valsts izaugsmi.

Projekts tiek finansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Projekta “Mācies, dari, dalies!” aktivitāšu saraksts ŠEIT.