Pārdaugavas bērnu un jauniešu centra “Altona” interešu izglītības audzēkņu izstāde “Maskas”.

Dzīvojot masku laikmetā, Pārdaugavas BJC “Altona” pulciņu audzēkņi savas radošās prasmes izpauda, veidojot, zīmējot, šujot dažādas maskas.

Aktivitātes mērķis bija gūt interesantu pieredzi, veicināt vēlmi darboties un spēt sevi radoši apliecināt. Maskas kā dizaina elements tika radītas, lai veidotu radošo izstādi, kas būtu skaists papildinājums telpu noformējumam. Iekārtotā izstāde apliecina katra indivīda fantāzijas lidojumu, krāsu izjūtu un laikmeta redzējumu. Maskas ļauj ieskatīties sevī dziļāk un vieglāk uztvert, izdzīvot un, savā ziņā, izbaudīt šo spēli, ko mēs saucam par dzīvi.

Izstāde apskatāma klātienē, Altonavas ielā 6, Imantas ielā 11A un Ruses ielā 13.

Paldies interešu izglītības pulciņu audzēkņiem un viņu pedagogiem par krāsainību, radošumu un interesantu pieeju masku veidošanā!

Paldies pedagogiem: Ingrīdai Irbei, Ievai Drēviņai, Dacei Endziņai, Ingai Brūklei, Lienei Knētai, Renāta Šalvīte, Andrai Tiltiņai, Solvitai Naglei un Irmai Ķirsei, Initai Paožolei, Ilzei Orbidānei, Ievai Mednei, Inārai Dumpeniecei, Lailai Melderei, Jolantai Osipovai, Andrai Ozolai – Ķerānei, Irēnai Tunikai, Tatjanai Sokolovai, Maijai Graudiņai, Ritai Barisonei, Santai Cellerei -Cellertei, Gaļinai Malcāne un Dacei Grandavai!

Paldies māksliniecei, datorgrafikas pedagogam Elīnai Bindei-Dzelzītei par izstādes noformējumu un digitālās izstādes izveidi!

Paldies izglītības metodiķēm Ievai Mednei, Janai Liepiņai un Jolantai Komarovskai par izstādes noformējumu klātienē!