“Altonas pavasara izaicinājums” ir uzņēmis apgriezienus!

Veselīgas vides veicināšana darba vietā ir viens no darba aizsardzības jautājumiem, kas radies pēc COVID 19 pandēmijas mājsēdes, kuras laikā cilvēkiem tieši vai netieši pasliktinājās fiziskā un mentālā veselība.

Pārdaugavas bērnu un jauniešu centrā “Altona” ir mūsdienīgu un inovatīvu ideju atbalstošs kolektīvs, jo tas strādā ar mūsu nākotni – bērniem un jauniešiem. Tāpēc radās ideja par vecās, labās “Sporta dienas” pārveidošanu mūsdienīgā formātā – izaicinājumā, kam būtiskākais mērķis ir  veicināt veselīgāku dzīvesveidu darbinieku vidū, aktivizējot arī dažādu digitālo rīku izmantošanu ikdienā savas veselības un pašsajūtas kontrolei.

“Altonas pavasara izaicinājums” 3 mēnešu garumā ir kolektīva individuālo aktivitāšu kopums, kur brīvprātīgi iesaistās Pārdaugavas BJC “Altona” darbinieki, izvēloties sev svarīgāko, vieglāko vai nepieciešamāko tēmu.

Pirms šīs idejas realizēšanas tika veikta darbinieku aptauja par veselīga dzīvesveida paradumu ieviešanas nepieciešamību ikdienā, kur noskaidrojās, kādas ir darbinieku vēlmes un intereses, lai varētu izveidot tieši uz individuālajām interesēm orientētu izaicinājuma interešu grupu.

Aptaujas rezultātā tika noskaidrotas tās jomas, kuras visvairāk interesē kolēģus, un tika piedāvāta iespēja pieteikties 1-2 izaicinājumu veidiem no 5.

Tie ir:

  • Soļu skaitīšanas izaicinājums;
  • Ūdens dzeršanas izaicinājums;
  • Augļu un dārzeņu katrā ēdienreizē ēšanas izaicinājums;
  • Vingrošanas izaicinājums un
  • “Šeit un tagad” jeb apzinātības prakses izaicinājums.

Katram veidam interešu grupas ietvaros notiek saziņa Whatsapp grupā. Nevienā grupā nav definēts kāds mērķis, tos katrs dalībnieks uzstāda pats, piemēram, izdzert 2 l ūdens, noiet 10 000 soļu, meditēt 10 minūtes dienā, izlasīt 1 grāmatu vai aiziet uz kino, apēst varavīksnes ēdienkarti. Nenoliedzami, visiem darbiniekiem ir zināšanas par veselīga dzīvesveida ievērošanas principiem, bet bieži ikdienas steigā tie netiek ievēroti vai nav ieviesušies kā paradumi.

Grupas ietvaros nav sacensības, bet gan atbalstoša, uzmundrinoša, aktivizējoša saziņa un informācijas dalīšanās. Atbalstošs, pozitīvs  jautrības un draudzības piepildīts klimats kolektīvā palīdz cilvēkiem pieņemt domu par veselīga dzīvesveida ieviešanu ikdienā.

Vai izaicinājums darba vidē veicinās pozitīvo paradumu ieviešanu, lai kolēģi kļūtu laimīgāki, veselīgāki un enerģiskāki, rādīs laiks.

‍Labsajūta, kas ir jautra, efektīva un bezmaksas, ir “Altonas pavasara izaicinājuma” sastāvdaļa.  Jācer, ka darba vietas labsajūtas izaicinājumi veicinās arī pozitīvāku un produktīvāku darba vidi. Izaicinājuma noslēgumā dalībniekus sagaidīs patīkams pārsteigums un balvas.

Dzīvo priecīgi un labi!

Informāciju sagatavoja sociālais pedagogs un atbildīgā persona par darba aizsardzību A.Ozola-Ķerāne.