2023.gada 07.martā Pārdaugavas BJC “Altona”, Imantas ielā 11A, pulcējās paši mazākie dejotāji, lai kopīgi izbaudītu dejas prieku pirmsskolas vecuma bērnu tautas deju kolektīvu koncertā “Pirmie asniņi”. 

Kamēr lielie dejotāji  skatēs atrāda savu gatavību svētkiem, arī mazie grib parādīt, ko māk. Mēs varam būt droši – aug nākamā Deju svētku paaudze!

Koncertā piedalījās: 

  • 123. pirmsskolas izglītība iestādes deju kolektīvs, vadītāja Evija Urbanoviča, 
  • TDK „Kadiķītis”, vadītāja Santa Pastore; 
  • Bērnu studija „Līgo”, vadītāja Agnese Ļebedina;
  • TDK „Altona”, vadītāja Kaija Daugavvanaga;
  • TDK „Kurzemīte”, vadītāja Patrīcija Zemniece. 

Paldies skolotājai Sigitai Siliņai par koncerta organizēšanu!

Paldies mazajiem “asniņiem” par jautro dejas soli, smaidiem un sagādāto prieku!