Noslēgusies bērnu un jauniešu vizuāli plastiskās mākslas izstāde – konkurss “Putnu salidojums. Rudens”.

Izstādē ar saviem darbiem piedalījās 343 bērni un jaunieši vecumā no 5 līdz 22 gadiem no 29 vispārējās, interešu un speciālajām izglītības iestādēm. Audzēkņus sagatavoja 67 skolotāji.

Paldies pedagogiem par atsaucību un radošumu, sagatavojot audzēkņus konkursam!

Konkursa rezultāti šeit.

Putni aizlidojuši…  Rudens turpinās.