Gaidot Starptautisko ģimenes dienu, tautas deju kolektīva “Kurzemīte” mazie un lielie dejotāji 2022.gada 12.maijā aicināja uz koncertu vecākus. Un koncerts izdevās tik enerģijas, prieka un gandarījuma par paveikto piepildīts!

Paldies deju kolektīva vadītājām Sigitai Siliņai un Patrīcijai Zemniecei, koncertmeistarēm Dainai Kaulai un Astrai Neilandei Bērziņai!