Pārdaugavas bērnu un jauniešu centra “Altona” vokāli instrumentālais ansamblis “Vējš” šogad svin savu 25 gadu jubileju.

Ansambli izveidojusi un vada skolotāja Sintija Grava.


2022.gada 03.novembrī siltā un atmiņām caurstrāvotā gaisotnē izskanēja vokāli instrumentālā ansambļa “Vējš” jubilejas koncerts.

Prieka pilna atkal satikšanās pēc 25 gadiem.

Tikpat jauni, stipri, spēcīgi un talantīgi kā agrāk, tikai šoreiz ar brieduma pieskaņu izskanēja pirmā “Vēja “sastāva dalībnieku muzikālie priekšnesumi. Veldzējāmies atmiņās par Imanta Kalniņa dziesmām un nošu rakstiem, kuri ietekmējuši tik daudzus audzēkņus. Prieks satikties un kopā muzicēt brašajiem tagadējiem un bijušajiem audzēkņiem.

Mūzika – kopā būšanas prieks, kas atstāj pēdas dvēselē uz visiem laikiem.