Sabiedrības integrācijas un brīvprātīgā darba projekts ukraiņu bērnu un jauniešu atbalstam

Pieteikties dalībai projektā var pa tālruni 29267329 vai uz e-pastu: pbjcaltona@riga.lv.

Projekts “Vienoti Altonā” ir paredzēts atbalsta sniegšanai jauniebraucējiem (bērniem un pusaudžiem no Ukrainas), lai mazinātu Ukrainas militārā konflikta radītās sekas.

Projekta laikā ir paredzēts iesaistīt jauniebraucējus dažādās radošajās darbnīcās, sporta aktivitātēs, latviešu tradicionālo svētku svinēšanā, ekskursijās, lekcijās un valodu apguvē, lai paaugstinātu jauniebraucēju zināšanas, prasmes un kompetences, mazinātu viņu stresu, bailes, stiprinātu viņu psihoemocionālo stāvokli un ļautu iejusties, apzināties mūsu valsts tradīcijas, kultūru un vērtības. Ar piedāvātām aktivitātēm veicinot viņu iniciatīvu, radošumu un socializēšanos, lai sekmētu pašsajūtu, paaugstinātu pašapziņu un radītu prieku, lietderīgi un interesanti izmantojot brīvo laiku vienaudžu sabiedrībā.

Projekta aktivitāšu nodrošināšanā būs piesaistīti Pārdaugavas BJC “Altona” interešu izglītības skolotāji, metodiķi, sociālais pedagogs, medmāsas, kā arī tiks pieaicināts vieslektors, kurš savas kompetences ietvaros organizēs un nodrošinās gan sagatavotu darba vidi un materiālus, gan konkrētās aktivitātes kvalitatīvu un drošu norisi.

Projekta laikā tiks vākti arī ziedojumi, lai projekta beigās materiālu atbalstu sniegtu jauniebraucējiem, kuriem nebija iespējams piedalīties šajā projektā. Kā rezultātā, ieguvums ir ne tikai sniegtais atbalsts jauniebraucējiem, nodrošinot viņiem kvalitatīvu laika pavadīšanu ar vienaudžiem, veicinot viņu socializēšanos un piederības sajūtu, bet arī materiāli sniegtais atbalsts ar saziedotajiem līdzekļiem. Savukārt, katra dalībnieka individuālais ieguvums ir mērāms pieredzē, apgūtajās prasmēs, zināšanās un gandarījuma sajūtā par paveikto.

Oktobrī un novembrī tiek plānotas gan ekskursija, gan psihologa lekcijas. Svinēsim latviešu gadskārtas un atzīmēsim nozīmīgas atzceres dienas.

Septembrī ukraiņu bērni un jaunieši varēja piedalīties latviešu valodas nodarbībās, angļu valodas nodarbībās, spēļu un deju nodarbībās un radošajās darbnīcās.

21.septembrī tika organizēta ekskursija uz Nacionālo teātri.


Jūnija mēnesī projekta ietvaros notika dažādas radošās darbnīcas: zīmēšana un gleznošana, latviešu tautas dejas, keramika un grafiskais dizains. Tika piedāvātas jaunas iemaņas zīmēšanā un gleznošanā, tika organizēta etniskās dejas nodarbība, lai izglītotu par latviešiem tradicionālo mūziku un deju soļiem. Keramikas radošajā darbnīcā tika sniegta iespēja izgatavot keramikas priekšmetu, kas palīdzēja atbrīvoties no iekšējā stresa un veicināja radošo iztēli. Grafiskā dizaina darbnīcā tika aplūkotas grafiskā dizaina principi, tika izmēģinātas dažādas tīmekļa programmas. Bērniem bija iespēja veidot uzdevumu “Mana vārda grafiskais veidols”. 


20.jūnijā notika Līgo diena Altonā. Ukraiņu bērni kopā ar saviem vecākiem piedalījās Jāņu siera gatavošanas meistarklasē, Līgo vainagu pīšanas meistarklasē un latviešu tautas dejas apgūšanā. Pasākums bija dinamisks, aktīvs un izzinošs. Bērni, vecāki un pedagogi bija gandarīti par lieliski pavadītu laiku.