2021. gada 20.maijā Pārdaugavas bērnu un jauniešu centrs “Altona” sadarbībā ar Bērnu klīniskās universitātes slimnīcu un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldi rīkoja vizuālās mākslas plenēru dabā “Zem kastaņu baltajām svecēm”.

Plenēra mērķis bija attīstīt radošo iztēli, krāsu izjūtu un mācīt veidot kompozīciju dabā, motivēt Rīgas interešu izglītības iestāžu vizuālās mākslas audzēkņus un viņu skolotājus radošai sadarbībai un pieredzes apmaiņai.

Plenērā piedalījās 40 audzēkņi un viņu pedagogi. Audzēkņi piedalījās trīs vecuma grupās: 10-14 gadi, 15-18 gadi un 19-25 gadi no Āgenskalna sākumskolas (ped. Iveta Cimare), BJC “Daugmale” (ped. Guna Mēnese-Kudule), RJTC “Dabaszinību skola” (ped. Viola Rogule), Rīgas 64. vidusskolas (ped. Inita Reimandova) un Pārdaugavas BJC “Altona” (ped. Ingrīda Irbe, Ieva Drēviņa, Jeļena Hļebņikova, Dace Endziņa un Ieviņa Zakrepska).

Pasākuma dalībnieki bija priecīgi un gandarīti gleznot brīvā dabā, un viņu darbi apliecināja, ka viņu profesionālās spējas šajā attālināto mācību laikā ir augstā līmenī.

Uzgleznotie darbi tiks izstādīti izstādē Vienības gatvē 45, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas foajē no 25. maija līdz 20. jūnijam.

Plenēra darbus vērtēja Pārdaugavas BJC “Altona” izveidota žūrija: Dace Timule (Rīgas 19. vidusskolas izglītības metodiķe), Ieva Medne (Pārdaugavas BJC “Altona” izglītības metodiķe) un Andra Tiltiņa (Pārdaugavas BJC “Altona” zīmēšanas studijas skolotāja).

Video: Kristīne Komarovska