Ziemassvētkos katra zvaigzne
Spožu gaismu lej.
Ziemassvētkos visas zvaigznes
Gaismu atnes pasaulei.

Lai arī mūsu mazās un lielās zvaigznītes iemirdzas Ziemassvētku pasākumos!

  • 09.12. plkst.17.00 – Rīgas izglītības iestāžu 4. – 9. kl. skolēnu literārās jaunrades konkursa “Pabeidz pasaciņu!” noslēgums (Aktu zālē, Altonavas ielā 6)
  • 12.12.2022. -15.01.2023. Izstāžu zālē Pārdaugavas BJC “Altona” audzēkņu darbu izstāde ” Baltos vakaros –  sapņi un pasakas”
  • 14.12. plkst. 17.00 – pirmsskolas interešu izglītības pulciņu koncerts (Aktu zālē, Altonavas ielā 6)
  • 15.12. plkst. 16.00 – Ziemassvētku tirdziņš 1 stāva foajē
  • 20.12 plkst. 17.00 – skolēnu interešu izglītības pulciņu koncerts (Aktu zālē, Altonavas ielā 6)
  • 23.12. plkst.14.00 – Deju studijas “Festa” audzēkņu labdarības koncerts senioru rezidencē “Dzintara melodija”