Zīmēšanas studija

Mērķis:

  • veicināt interesi par Latvijas un pasaules mākslas un kultūras norisēm;
  • atraisīt un attīstīt audzēkņu radošo potenciālu;
  • attīstīt unikālo radošo domāšanu, apgūstot dažādas zīmēšanas un gleznošanas tehniku prasmes, attēlojot apkārtējās vides daudzveidību;
  • attīstīt audzēkņu radošo potenciālu, saskatot individuālās spējas;
  • uzlabot komunikācijas un sadarbības prasmes, mācoties strādāt grupā, veidojot izstādes un gatavojoties pasākumiem;
  • sniegt zināšanas un izpratni par dažādām zīmēšanas, gleznošanas un grafikas tehnikām un iespējām pielietot tās radošā darbībā.

Audzēkņu vecums: 4 – 6 gadi

Pedagogs: Andra Tiltiņa

Adrese: Altonavas iela 6

Audzēkņu vecums: 7 – 25 gadi

Pedagogs: Dace Endziņa

Adrese: Altonavas iela 6

Sazināties. Iesaistīties.

Jūsu teksts…

Altonavas iela 6, Rīga, LV-1004

Zvaniet mums: +371 67612354