Austrumcīņu studija

“Enšin karatē”

Mērķis

  • Zināšanu sistēmas veidošana par sportu (karatē);
  • Motivācijas sistēmas izstrādāšana, kura saistīta ar sporta humānajām vērtībām: sporta estētika, tikumiska uzvedība sportā, fizisko un garīgo spēju pilnveidošana, nodarbojoties ar sportu;
  • Attiecīgo jūtu un emocionālo reakciju veidošana;
  • Tāda prasmju un iemaņu veidošana, kas nodrošina visefektīvāko humānisko sporta vērtību realizāciju;
  • Veidot stabilus ieradumus attiecībā pret darbu, kā arī pašdisciplīnas audzināšana;
  • Komunikācijas spēju attīstīšana;
  • Sekmēt dažādu tautību bērnu un jauniešu savstarpējo sapratni, balstoties uz kultūras tradicionālajām vērtībām, cienot otra personību.

Audzēkņu vecums: 7 – 25 gadi

Pedagogs: Jeļena Berežņeva

Adrese: Imantas iela 11A

Sazināties. Iesaistīties.

Jūsu teksts…

Altonavas iela 6, Rīga, LV-1004

Zvaniet mums: +371 67612354