Pārdaugavas bērnu un jauniešu centrs “Altona” rīkoja Rīgas izglītības iestāžu literārās jaunrades konkursu “Fantāzijas virpuļos”, kā mērķis bija rosināt Rīgas izglītības iestāžu 4. -9.klašu audzēkņu interesi par literāro jaunradi, veicināt bērnu un jauniešu radošumu, bagātināt valodas krājumu un fantāziju, attīstīt spēju izteikties.

Konkursā kopā piedalījās 29 bērni un jaunieši no Privātās vidusskolas “Patnis”, Rīgas Ziepniekkalna vidusskolas, Rīgas Valsts Vācu ģimnāzijas un Pārdaugavas BJC “Altona” Radošās rakstīšanas studijas. Lielu paldies vēlamies teikt ne tikai jaunajiem autoriem, bet arī viņu skolotājiem: Rīgas Ziepniekkalna vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotājai Vijai Šaicānei, Privātās vidusskolas “Patnis” latviešu valodas un literatūras skolotājai Ievai Auziņai, Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotājai Santai Zībergai un Pārdaugavas BJC “Altona” Radošās rakstīšanas studijas skolotājai Paulai Sonitai Derumai par literārā konkursa sagatavošanu.

Konkursa noslēguma apbalvošana notika attālināti MS Teams platformā 10 decembrī plkst.16.00. Noslēguma pasākumā ar saviem muzikālajiem priekšnesumiem piedalījās Pārdaugavas BJC “Altona” vokālās studijas “Mārītes” audzēknes (ped. Aija Liepiņa), zvanu ansamblis (ped. Kristaps Karps) un interešu izglītības pedagogi.

Paldies Pārdaugavas BJC “Altona” direktores vietniecei izglītības jomā Balvai Šlankai, direktores vietniecei Dzintrai Kņazei un izglītības metodiķei Jolantai Komarovskai par konkursa darbu izvērtējumu.

Konkursa rezultāti

4.-5.kl.grupā:

  1. vieta – Alise Celitāne                         
  2. vieta – Harijs Labarēvičs                         
  3. vieta – Madara Paula Ozola

6.-7.kl. grupā:

  1. vieta – Emīlija Missa                         
  2. vieta – Anna Gavare                           
  3. vieta – Samanta Jurčenoka

8.-9. kl. grupā:

  1. vieta – Elīza Daniela Dzene                           
  2. vieta  – Natālija Keiča

Liels paldies jaunākajam konkursa dalībniekam Tomam Kalniņam par piedalīšanos Rīgas izglītības iestāžu audzēkņu literārajā konkursā ” Fantāzijas virpuļos” un Alises Celitānes mammai Ivitai Utinānei.


Pārdaugavas bērnu un jauniešu centrs “Altona” rīko Rīgas literārās jaunrades konkursu “Fantāzijas virpuļos”, kā mērķis ir rosināt 4. – 9.klašu audzēkņu interesi par literāro jaunradi, veicināt bērnu un jauniešu radošumu, bagātināt valodas krājumu un fantāziju, attīstīt spēju izteikties.

Konkurss notiek no 2021.gada 22.oktobra līdz 2021.gada 25.novembrim.

Konkursa nolikums un informācija par konkursu tiek publicēta interneta vietnē www.altona.riga.lv un www.intereses.lv.

Datorrakstā rakstītos darbus iesniedz elektroniski no 22.oktobra līdz 25.novembrim, sūtot uz e-pastu paulasonita@inbox.lv (tematā obligāti jānorāda “LITERĀRO DARBU KONKURSAM”).

Rokrakstā rakstītos darbus iesniedz Pārdaugavs BJC “Altona”, Altonavas ielā 6, dežurantam laikā no 22.oktobra līdz 25.novembrim.

Kopā ar darbiem katra izglītības iestāde aizpilda pieteikumu (skatīt nolikuma pielikumu), ko nosūta elektroniski uz e-pastu paulasonita@inbox.lv līdz 25.novembrim.

Konkursa darbus vērtēs Pārdaugavas BJC “Altona” izveidota un apstiprināta žūrija. 

Konkursa NOLIKUMS (spiest uz “nolikums”, lai lejupielādētu failu).

Lai radošas un interesantas idejas!

Rosināsim savu fantāziju!