Pārdaugavas bērnu un jauniešu centrs “Altona” rīko Rīgas literārās jaunrades konkursu “Fantāzijas virpuļos”, kā mērķis ir rosināt 4. – 9.klašu audzēkņu interesi par literāro jaunradi, veicināt bērnu un jauniešu radošumu, bagātināt valodas krājumu un fantāziju, attīstīt spēju izteikties.

Konkurss notiek no 2021.gada 22.oktobra līdz 2021.gada 04.novembrim.

Konkursa nolikums un informācija par konkursu tiek publicēta interneta vietnē www.altona.riga.lv un www.intereses.lv.

Datorrakstā rakstītos darbus iesniedz elektroniski no 04.oktobra līdz 21.oktobrim, sūtot uz e-pastu paulasonita@inbox.lv (tematā obligāti jānorāda “LITERĀRO DARBU KONKURSAM”).

Rokrakstā rakstītos darbus iesniedz Pārdaugavs BJC “Altona”, Altonavas ielā 6, dežurantam laikā no 01.oktobra līdz 21.oktobrim.

Kopā ar darbiem katra izglītības iestāde aizpilda pieteikumu (skatīt nolikuma pielikumu), ko nosūta elektroniski uz e-pastu paulasonita@inbox.lv līdz 21.oktobrim.

Konkursa darbus vērtēs Pārdaugavas BJC “Altona” izveidota un apstiprināta žūrija. 

Konkursa NOLIKUMS (spiest uz “nolikums”, lai lejupielādētu failu).

Lai radošas un interesantas idejas!

Rosināsim savu fantāziju!