Kāds ir Pārdaugavas bērnu un jauniešu centra “Altona” skolotājs?

A PDĀVINĀTS

L OJĀLS

T ALANTĪGS

O PTIMISTISKS

N EATKĀRTOJAMS

A KTĪVS