Pārdaugavas bērnu un jauniešu centrs “Altona” organizē vizuālās mākslas konkursu-izstādi “Kaķu galerija 6”, tēma: “Kaķu sporta maratons”.

Konkurss notiek no 2021.gada 22.marta līdz 2021.gada 16.aprīlim.

Aicinām Rīgas interešu izglītības iestāžu, vispārizglītojošo skolu, privāto izglītības iestāžu, kursu un studiju audzēkņus piedalīties konkursā-izstādē, lai rosinātu audzēkņu interesi par mājdzīvniekiem un veicinātu bērnu un jauniešu radošo spēju attīstību.

Darbus iesniedz elektroniski no 2021.gada 17.marta līdz 19.martam, sūtot darba attēlu uz e-pastu jliepina7@edu.riga.lv. Ja nav iespējas garantēt attēla kvalitāti, darbu iesniegt PBJC “Altona” Ruses iela 13 no 2021.gada 17. marta līdz 19.martam.

Konkursa darbi tiks vērtēti ar PBJC „Altona” izveidotu un apstiprinātu žūriju un ar skatītāju balsojumu PBJC “ALTONA” Facebook lapā.

Informācija par Konkursa norisi pie PBJC “Altona” metodiķes Janas Liepiņas, jliepina7@edu.riga.lv.