2020.gada 29.oktobrī mūsu iestādes ruses ielas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogi rīkoja pieredzes apmaiņas nodarbības, kurās, viens otru radoši iedvesmojot, guva jaunas idejas nodošanai tālāk sava pulciņa audzēkņiem.