Projekts tiek īstenots no 2023.gada 27.februāra līdz 2023.gada 30.novembrim.

Projekta īstenošanas pamatmērķis ir Torņakalna apkaimes iedzīvotāju, kā arī Pārdaugavas BJC “Altona” audzēkņu un apmeklētāju izglītošana par Torņakalna rajonā un vidē sastopamo, ieraugāmo, novērtējamo, vienlaicīgi ceļot katra piederības izjūtu šai apkaimei un sniedzot iedrošinājumu savu brīvo laiku saturiski, izzinoši pavadīt iekoptā, sakārtotā vidē Pārdaugavas BJC “Altona” teritorijā.

Projekta laikā ir paredzēts aktivitātēs iesaistīt apkaimes iedzīvotājus jebkurā vecumposmā, galveno akcentu liekot uz ģimenēm, kuras kā savu dzīves vietu ir izvēlējušies Torņakalnu.

Projektā tiks realizētas daudzveidīgas radošās darbnīcas, kurās, pilnveidojot Pārdaugavas BJC “Altona” vidi, uzlabos un labiekārtos bērnu spēļu laukumu, tiks uzstādīts un izveidots publiski pieejams grāmatu apmaiņas skapis, atjaunotas iepriekš realizētā projekta “Altona iedvesmo” ietvaros izveidotās augstās dobes un kastes, kā arī izveidotas 4 jaunas ziedu kastes. Kopā ar izzinošām lekcijām par putniem un dzīvo dabu, kas mums apkārt, notiks darbs pie putnu būru un ar web kameru aprīkotas barotavas izveide, ļaujot vairāk izzināt putnu dzīvi un ieradumus. Paralēli labiekārtošanas darbiem notiks kulinārijas meistarklases, lai pēc labi padarīta darba visi kopā sadraudzībā baudītu pašgatavotu zupu.

Šīs aktivitātes ļaus projekta dalībniekiem izjust sadarbības un komandas spēka nozīmīgumu, padarītais darbs un gandarījums par paveikto cels viņu pilsoniskumu, līdzatbildību un piederību sakoptajai videi, apkaimei. Tā ir arī dažādu paaudžu un tautību piederīgo integrācija, pieņemšana, iepazīšana.

Apskati projekta ietvaros plānoto, kā arī realizēto aktivitāšu sarakstu ŠEIT!

Kā lielākais pienesums Rīgai Torņakalna apkaimei būs audio gida izveide un publicēšana par apkaimes nozīmīgākajiem, interesantākajiem vēsturiskiem objektiem, par kuriem varēs noklausīties bērnu ierunātu, izglītojošu stāstu, lejuplādējot QR kodu. Torņakalna interesantāko vietu audio gids aizvedīs 20 aizraujošos stāstos, kas būs kā ceļojums pa Torņakalna kultūras, mākslas un vēstures līkločiem.

Izvēlētās apskates vietas noteiks konkursa dalībnieki. Uzvarētāju ieskaņotos stāstus ikviens interesents varēs lejupielādēt audio failus telefonā vai datorā vai klausīties tiešsaistē bez maksas. Pieejas kods būs publicētas Pārdaugavas BJC “Altona” mājas lapā, izvietots telpās un publiskās vietnēs.

Torņakalna apkaimes interesantāko vietu apzināšana, kā arī audio gida un QR koda izveide paaugstinās apkaimes iedzīvotāju zināšanas, prasmes un kompetences, stiprinās savstarpējo sadarbību un pilsonisko līdzdalību, apzinās savas apkaimes – Torņakalna – un mūsu valsts tradīcijas, kultūru un vērtības. Ar piedāvātajām aktivitātēm tiks sekmēta dalībnieku līdzdalība un savstarpējā sadarbība, veicinot dalībnieku iniciatīvu, radošumu un socializēšanos, kas sekmēs labu pašsajūtu, paaugstinātu pašapziņu un radītu prieku, lietderīgi pavadītu brīvo laiku.

Projekta aktivitāšu nodrošināšanā būs piesaistīti Pārdaugavas PBJC “Altona” interešu izglītības skolotāji, kā arī tiks pieaicināti eksperti, jomas speciālisti un izzinošo pārgājienu vadītāji, kuri savas kompetences ietvaros organizēs un nodrošinās gan sagatavotu darba vidi un materiālus, gan konkrētās aktivitātes kvalitatīvu un drošu norisi.

Rezultātā ieguvums ir ne tikai projekta līdzdalībniekiem, kuri piedalīsies projekta gaitā organizētajā konkursā, izzinošajos pārgājienos, talkās un radošajās darbnīcās, nodrošinot kvalitatīvu laika pavadīšanu, veicinot viņu socializēšanos un piederības sajūtu savai apkaimei, Rīgai un valstij,  bet arī ar savu darbu un iesaisti sniegtais atbalsts, pilnveidojot Torņakalna apkaimes vidi.

Savukārt katra dalībnieka individuālais ieguvums ir mērāms pieredzē, apgūtajās prasmēs, zināšanās un gandarījuma sajūtā par paveikto un līdzdalību praktiskajos darbos.

Projekts tiek finansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.