2023.gada 21.janvārī kopā ar draugu kolektīviem Pārdaugavas BJC “Altona” jauniešu tautas deju kolektīvs “Rits” un tā vadītāja Lelde Krēsliņa Rīgas kultūras centrā “Iļģuciems” rīkoja deju koncertu “Riti, riti ritēdams”.

Koncertā piedalījās:

  • Swedbank VPDK “Artava” (vadītāja Gunta Bērziņa);
  • PIKC Rīgas Valsts tehnikuma JDK “Pavediens” (vadītāja Eva Liepa);
  • Viļķenes pagasta kultūras nama JDK “Dīdeklis” (vadītāja Baiba Adamoviča, koncertmeistare Elīza Legzdiņa);
  • Limbažu Bērnu un jauniešu centra deju kolektīvs “Varavīksne” (vadītāji Raivis Eglītis, Krista Štrausa);
  • Saldus novada pašvaldības Druvas vidusskolas JDK “Puzurs” (vadītāji Laine Liepa, Eva Liepa);
  • Mārupes Valsts ģimnāzijas bērnu tautas deju kolektīvs “Mārdadzīši” (vadītāji Lelde Krēsliņa, Līna Daugule-Rimša);
  • Pārdaugavas bērnu un jauniešu centra “Altona” TDK “Altona” (vadītāja Kaija Daugavvanaga, koncertmeistare Elīza Legzdiņa);
  • Pārdaugavas bērnu un jauniešu centra “Altona” TDK “Kurzemīte” (vadītāji Sigita Siliņa, Patrīcija Zemniece);
  • Pārdaugavas bērnu un jauniešu centra “Altona” jauniešu TDK “Rits” (vadītāja Lelde Krēsliņa, koncertmeistare Linda Šarkova).