Pārdaugavas BJC “ALTONA” ir sagatavojis sveicienu Latvijas dzimšanas dienā.
Vizuāli un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu audzēkņi izveidoja portretus Latvijai.
Teātra studijas “REVEDO” audzēkņi lasīja dzejoļus: Arvis un Kārlis – O.Vācieša “Tu esi Latvija”, Ance un Jolanta – K.Skalbes “Latvijā es dzīvoju”.
Vokālās studijas “Mārītes” audzēknes – Monika un Marta – dziedāja dziesmu “Lai ir!” (autori P.Brūveris, V.Pūce).
Apsveikuma autori: izglītības metodiķi Jana Liepiņa, Jolanta Komarovska, Ieva Medne.