Noslēdzies vizuālās mākslas konkurss-izstāde “Latvijas 2022.gada dzīvnieks, kukainis un putns”, ko rīkoja Pārdaugavas bērnu un jauniešu centru “Altona” sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu.

Konkursā kopumā piedalījās 76 vizuālas mākslas darbi no 13 izglītības iestādēm.

2022.gada 27.aprīlī Pārdaugavas Bērnu un Jauniešu centrā “Altona”, Altonavas ielā 6, notika laureātu apbalvošana. Konkursa dalībnieki saņēma diplomus un balvas. Pateicības raksti bija pasniegti skolotājiem par ieguldīto darbu audzēkņu sagatavošanā konkursam un Kahoot digitālajai viktorīnai. Visus klātesošos ar priekšnesumiem priecēja Vokālā studija “Mārītes” pedagoga Aija Liepiņas pavadījumā un Diksilenda ansambļa audzēkne Helēna Elksne kopā ar pedagogu Aināru Vildi.

KONKURSA LAUREĀTI